Posts

Antoon Esch

2018-02-08 11:35:16
Zéér voornaam deze eerstelijnsgeneeskunde voor de sociaal achtergestelde mensen . Indien deze er niet zou zijn zouden een hoog percentage van deze mensen hun doktersbezoek uitstellen en zouden deze mensen meer aan de sociale zekerheid kosten dan wanneer ze bij de eerste symptomen van ziekte op doktersvisite kunnen gaan .

Ann David

2018-02-07 13:36:52
Mevrouw
mensen zijn toch belangrijker dan geld? Waarom moeten rijke aandeelhouders nog rijker worden, ten koste van gezondheid voor iedereen? Sociale geneeskunde, sociale zekerheid, dat is wat we nodig hebben. Er is genoeg voor iedereen, alleen de politieke wil ontbreekt, niet de middelen.
Groeten

Joke Dirckx

2018-02-06 20:21:08
Beste Maggie, Hou je beter bezig met belangrijkere dingen dan iets af te schaffen dat zijn verdiensten bewezen heeft. Dank je wel.

Hilda Wouters

2018-02-04 19:43:38
wijkgezondheidscentra zijn een essentieel onderdeel van de sociale geneeskunde en levensbelangrijk voor sociaal en financieel zwakkeren in onze samenleving

Magda Janssens

2018-02-03 12:59:31
Onlangs kreeg ik zonder waarschuwing mijn uitkering van de cm niet. Reden: er moet elk jaar een formulier ingevuld worden waar en bij wie je vrijwilligerswerk doet!
Ik stop hierbij met vrijwilligerswerk. Ik ben al ontslagen op mijn werk ( ben verpleegkundige) om medische redenen , omdat er geen aangepast werk voor me was. De zoektocht om nog iets te betekenen voor de maatschappij geef ik hierbij op .Kalmeer en slaappillen worden duurder, want gezond leven lost alles op?
Gezondheid is het fysisch, psychisch en sociaal evenwicht. Dit wordt me op allerlei vlakken onmogelijk gemaakt.
Maak geneeskunde vooral duurder, mensen zullen nog meer een einde aan hun leven maken en de sterken zullen alsnog zegevieren! Ik ben oprecht kwaad om deze Trump-ideologie!

Joris De Winter

2018-02-03 12:21:50
Gezondheidszorg is een internationaal mensenrecht! Geen liberale melkkoe om de sociale zekerheid te ondergraven en financieel profijt te genereren voor de multinationale farmaceutische industrie!

ROSITA DEWITTE

2018-02-03 09:22:32
Maggie het is hoog tijd dat dat je inziet dat niet de eerstelijnsgezondheidszorg de grote slokop is, maar de specialisten die hoge erelonen vragen om medische toestellen te financieren en medicamenten voorschrijven om de farma-industrie te steunen!

Diane Janssen

2018-02-02 22:51:14
Mevrouw Maggie De Block,
Allerlei studies wijzen uit dat al maar meer Belgische burgers hun gezondheidszorg uitstellen omwille van onbetaalbaar. In plaats van de eerstelijnsgezondheidszorg aan te moedigen en meer middelen, geld, te geven, stelt u alles in het werk om juist deze wijkgezondheidscentra te fnuiken door minder middelen te geven. Als minister van Volksgezondheid zou u in dienst moeten staan van alle Belgische burgers en uw bevoegdheid ter harte nemen om gezondheidszorg voor iedereen betaalbaar te maken, wat een mensenrecht is.
In plaats van te stemmen voor de aankoop van gevechtsvliegtuigen zou u, minister van Volksgezondheid, moeten eisen dat dit geld aan eerstelijnsgezondheidszorg en betaalbare gezondheidszorg gespendeerd wordt.
In een vorig leven als dokter heeft u een eed afgelegd, wat betekent deze voor u als minister van Volksgezondheid?

Chris S

2018-02-02 20:14:32
Forfaitaire geneeskunde moet gestimuleerd worden, zodat elke patiënt de mogelijkheid heeft om voor deze zorg te kiezen.

Mathieu Meulen

2018-02-02 19:07:13
U zou feitelijk "geneeskunde voor het volk" moeten stimuleren in plaats van te besparen. Dat is toch uw opdracht als minister van Volksgezondheid

Michel Deurwaerder

2018-02-02 17:41:24
Maggy, bij ontvangst van uw diploma dokterseed "Ik zweer/beloof dat ik de geneeskunst zo goed als ik kan zal uitoefenen ten dienste van mijn medemens. Ik zal zorgen voor zieken, gezondheid bevorderen en lijden verlichten". En NIET ten dienste van kapitaal en de farmaceutische industrie.

Jos Beckers

2018-02-02 17:38:40
Stop je besparing op de sociale geneeskunde!

Erik Van Campe

2018-02-02 15:58:35
Er zijn meer en meer mensen die uitgeschakeld worden in onze maatschappij. Mensen die het heel moeilijk hebben en ook noden hebben, want meestal zijn deze zwakke mensen ook lichamelijk heel kwetsbaar. Wij als mensen dienen blijvend zorg te besteden aan deze wezens en hen de kracht te geven om hun troosteloos bestaan op te fleuren. Diegenen die dit niet inzien, zijn blind en hebben hun hart afgesloten voor het leven. Hopelijk kan er uit het budget van geneeskunde meer geld komen om die steun te beleven. Met dank.

Jean Festraets

2018-02-02 14:54:18
Beste,
Waarom zijn betere prijzen voor geneesmiddelen voor jou zo belangrijk?
Voor voltijds werkende mensen die maar €1200 netto per maand krijgen waarvan €600 of meer huishuur af moet, hebben maar €600,00 per maand over om te kunnen investeren en is in zeer veel gevallen te weinig om geld over te hebben om medicatie te kunnen betalen. Daarom is het kiwimodel veel goedkoper en soms nog betaalbaar, wat de gezondheid ten goede kan komen. Met vriendelijke groeten: Jean.

Theo Buyens

2018-02-02 14:21:09
Miss Maggie, zelfde naam als uw Britse voorgangster.
Afbreken wat goed werkt ten voordele van de poenscheppers. Maar ja u maakt niet deel uit van het sociale gelaat in deze regering van sociale afbraak.
Dan nog wetende dat u dokter, bent u uw eed van Hippocrates vergeten?

met verontwaardigde groet
Buyens Theo

Aikoo Cools

2018-02-02 14:17:31
Gezondheid is een recht ! Geneeskunde MOET betaalbaar blijven ook voor de minder bedeelden in dit land.

Malvina Deville

2018-02-02 13:40:35
Beste mevrouw De Block,
Ik denk dat u alleen wil aantonen dat je kan sparen, maar heb je er al bij stil gestaan dat mensen in de put zitten en niet meer weten waar naartoe? Ik heb je een brief gestuurd om hulp met mijn fibromyalgie. Je heb zelfs niet de moeite gedaan om mij te antwoorden. Waarom? Kan je voor ons niets doen? Wij willen werken, maar ons lichaam wil altijd niet mee . Dus als de dokter mij thuis wil zetten, wil jij nu ons daarop straffen?
Ik heb je gevraagd om misschien zo een flexibele job voor ons te bepalen.
groetjes

Denise Versluys

2018-02-02 13:27:08
Mevrouw, iedereen heeft recht op geneeskundige zorg en vooral die mensen voor wie het moeilijk en soms ook onbetaalbaar is om die zorg te verkrijgen of wil u soms Trumpiaanse toestanden ?

Eddy van Thielen

2018-02-02 13:25:22
Stop met het viseren van de sociale geneeskunde. Veel mensen rekenen erop, omdat het voor hen de enige mogelijk is tot betaalbare en toegankelijke geneeskunde... Stop de sociale afbraak...

Jeanne Dujardin

2018-02-01 17:25:45
Sociale geneeskunde is eerstelijnsgeneeskunde die toegankelijk is voor iedereen, rijk of arm.
Is nodig. 900 000 Belgen stellen jaarlijks een bezoek aan de arts uit omdat ze het niet kunnen betalen. Dat blijkt uit een recente studie van de Europese Commissie. Als het over financiële toegankelijkheid gaat, doet België het dus niet goed.
Is kosteloos voor de patiënt. De wijkgezondheidscentra worden betaald via het ‘forfaitair systeem’. We krijgen van de sociale zekerheid een vast bedrag per ingeschreven patiënt , onafhankelijk hoe vaak de patiënt komt.
Is preventief. We werken aan het voorkomen van ziektes, zowel met de individuele patiënt als allemaal samen.
Is interdisciplinair. Huisartsen, verpleegkundigen, en andere gezondheidswerkers werken onder hetzelfde dak. Ze werken ook op gelijke voet samen, elk vanuit hun eigen expertise. Hierdoor is intensieve samenwerking mogelijk en dat komt ten goede van de patiënt.
Artsen werken aan een bescheiden loon. Ze krijgen een normaal werknemersloon en worden niet betaald per patiënt.
Doet aan maatschappelijke projecten om de gezondheid van de patiënten te verbeteren. Dit kan gaan over gezondheidsvoorlichting en opvoeding, maar ook over sociale actie voeren.

Pagina 1 van 12