Staf Henderickx, dokter bij Geneeskunde voor het Volk en gemeenteraadslid, trekt de lijst van Aktief!

http://www.aktief.org/

De tijd van leuzen en beloftes en de ruimte vol plakkaten. Het orgel van de hoogmis van verkiezingen perst de lofzang van vernieuwing en verandering door de stempijpen van de politiekers. Maar Staf, hoor jij ook niet tot die groep? “Het zijn allemaal dezelfde, die politiekers.”  “Staf, als jullie het voor het zeggen hebben, wie zegt dan dat jullie ook niet gaan graaien en je vriendjes bevoordelen?” Ik hoorde die opmerkingen meermaals in mijn consultatie.  Ik was 6 jaar gemeenteraadslid voor de progressieve lijst Aktief.  Hoe kan ik u van het tegendeel overtuigen? Eerst en vooral doen we zelf wat we voor anderen verkondigen. Wij zijn voor een goed georganiseerde en toegankelijke geneeskunde voor iedereen en trachten dat te realiseren in onze groepspraktijken. Wij zijn voor rechtvaardige lonen en onze partijvoorzitter werkt aan 1.500 euro per maand en wij als dokters werken ook aan een bescheiden vast loon. Vele van ons in de PVDA hebben kunnen kiezen en kunnen nog kiezen voor een carrière in een van de grote partijen. En je weet dat de meeste van die politiekers rijk eindigen. Toch blijven wij consequent trouw aan ons ideaal.

Waarom verdedigt AKTIEF en de PVDA+ echt een ander programma en dus een andere maatschappij? Ons eerste principe is steeds: “eerst de mensen”. En hoe vertaalt zich dat concreet? Wel, nemen we nu de gemeenteraadsverkiezingen? Wij zijn voor een stad, waar het belang van de gewone man en vrouw eerst staan en niet allerlei commerciële belangen. Hoe zal ik dat kort uitleggen? Het bestuur van Lommel beschikt over geld, ons geld, grond, onze grond, en infrastructuur, scholen, sportzalen, enz. De keuze in een beleid is dus: wat doet het stadsbestuur met dat geld, die grond en die infrastructuur? Zoals goede ouders zich ook moeten afvragen: “wat doen we met ons geld, onze eventuele grond en ons huis?” Ik leg het uit aan de hand van een voorbeeld van deze drie “bezittingen”.

Het geld. Dit stadsbestuur gaf ondanks ons protest toch nog 250.000 euro aan een bijna failliet DEXIA en we verloren 750.000 euro door het failliet van DEXIA. De SPa en VLD hebben het gemeentekrediet cadeau gedaan aan DEXIA, die het geld op de beurs heeft verkwanseld. Ons geld. AKTIEF en de PVDA willen gemeenschapsgeld enkel onderbrengen in een openbare bank, geen beursbank dus. De grond. Kristalpark III is een prachtig initiatief om grote bedrijven naar Lommel aan te trekken. Voor miljoenen euro is er geïnvesteerd door de stad en door LRM, de Limburgse Reconversie Maatschappij. Voorlopig is er door de bankencrisis geen enkele grote investeerder. Dat is niet de schuld van het stadsbestuur, maar het legt wel op een pijnlijke manier de wonden bloot van een politiek die teveel de rode loper wil uitgooien voor de grootindustrie.

De infrastructuur. Het vorige en huidige stadsbestuur is niet vies van grote prestigeprojecten. Onze vorige burgemeester geeft nu zelfs zelf toe dat de Soeverein een vergissing was. Maar ook het veel te dure glazen stadhuis
is daar een voorbeeld van. En dat terwijl het stadsbestuur dikwijls zit te knibbelen op sociale uitgaven zoals voor de
thuiszorg. Eén van onze prioriteiten.

Ik zou in mijn betoog nog van deze drie pijlers van een beleid nog veel voorbeelden kunnen geven. Je kan een samenvatting van zes jaar AKTIEF en een visietekst voor de toekomst lezen op onze website www.aktief.org of je kan die teksten krijgen op eenvoudige vraag aan het secretariaat.

Ik hoop dat ik de overtuigden nogmaals een hart onder de riem heb gestoken dat ze al die jaren de juiste keuze hebben gemaakt en ik hoop dat ik de twijfelaars heb overtuigd om ons te steunen en dus voor ons te stemmen. We beschikken over een echte partij van mensen die in hun eigen leven hun sociale inzet voorop zetten.

STEM voor onze kandidaten op de lijst AKTIEF voor de gemeenteraadsverkiezingen en op de lijst PVDA+ voor de provincie.