Wie mag bloedgeven?

“Bloed geven doet leven”. Op 14 juni was het wereldbloedgeversdag. Bloed geven wil zeggen dat je vrijwillig bloed laat afnemen.

In België zijn er 47.000 bloedgevers. Jammer genoeg volstaat dit niet om aan de vraag te beantwoorden. Bovendien vermindert het aantal bloedgevers voortdurend, omdat de voorwaarden om bloed te mogen geven strenger geworden zijn.

Wie mag geen bloed geven ?

 • Personen ouder dan 65 of jonger dan 18 jaar
 • Personen die bepaalde medicijnen nemen
 • Zwangere of pas bevallen vrouwen
 • Personen die kanker hebben of gehad hebben, of een besmettelijke ziekte (HIV – hepatitis – malaria)
 • Personen die aan een cardiovasculaire aandoening lijden
 • Personen die minder dan 50 kg wegen
 • Personen die een homoseksuele relatie (gehad) hebben.

Hoe dikwijls mag men bloed geven?

Maximum vier keer per jaar met een tussenperiode van 2 maanden tussen elke gift.

Hoeveel bloed men mag geven hangt af van het gewicht van de donor maar mag nooit 500 milliliter overschrijden. Een volwassen persoon heeft ongeveer vier tot zes liter bloed. De afgenomen hoeveelheid is dus volkomen ongevaarlijk aangezien het menselijk organisme die hoeveelheid opnieuw opbouwt in zes weken.

Om alle besmettingsgevaar uit te sluiten worden zowel het bloedzakje als de naald slechts één keer gebruikt.

De bloedafname neemt ongeveer een half uur in beslag (tien minuten bloedafname + medisch onderzoek + rustperiode).

Zowel in uw belang als in dat van de ontvanger moet u bij bloedafname een medische checklist invullen om uw gezondheidstoestand te beoordelen.

De verschillende bloedgroepen zijn:

 • Groep O   : 44 % (universele donor)
 • Groep A   : 45 %
 • Groep B   :   8 %
 • Groep AB :   3 %

Wanneer wordt het afgenomen bloed gebruikt?

Hoofdzakelijk bij ongevallen, bij belangrijke medische ingrepen of bij bloedziekten (zoals leukemie).

Autotransfusie: wanneer u een medische ingreep moet ondergaan die met bloedverlies gepaard gaat, kan u vragen dat men u vooraf bloed afneemt dat kan gebruikt worden tijdens de ingreep. Uw arts, chirurg of anesthesist zullen u hierover inlichten.

Waar kan men bloed geven?

Het Rode Kruis organiseert vrijwel in alle steden bloedinzamelingen. Deze kunnen ook doorgaan in de transfusiecentra. Soms worden ze ook op het werk georganiseerd.

Voor alle bijkomende inlichtingen kan je terecht bij het Rode Kruis van België of surfen naar www.transfusie.be .