Maggie, blijf van de centen voor sociale geneeskunde

Minister De Block heeft voor 2017 reeds 4,5% bespaard op het budget van de wijkgezondheidscentra die sociale geneeskunde aanbieden. Ze organiseert nu een audit om bijkomende besparingen te vinden bij de wijkgezondheidscentra. Terwijl ze de specialisten die jaarlijks naar schatting 800 miljoen aan bijkomende supplementen vragen, buiten schot laat. Genoeg is genoeg.

Sociale Geneeskunde

  • Is eerstelijnsgeneeskunde die toegankelijk is voor iedereen, rijk of arm.
  • Is nodig. 900 000 Belgen stellen jaarlijks een bezoek aan de arts uit omdat ze het niet kunnen betalen. Dat blijkt uit een recente studie van de Europese Commissie. Als het over financiële toegankelijkheid gaat, doet België het dus niet goed.
  • Is kosteloos voor de patiënt. De wijkgezondheidscentra worden betaald via het ‘forfaitair systeem’. We krijgen van de sociale zekerheid een vast bedrag per ingeschreven patiënt , onafhankelijk hoe vaak de patiënt komt.
  • Is preventief. We werken aan het voorkomen van ziektes, zowel met de individuele patiënt als allemaal samen.
  • Is interdisciplinair. Huisartsen, verpleegkundigen, en andere gezondheidswerkers werken onder hetzelfde dak. Ze werken ook op gelijke voet samen, elk vanuit hun eigen expertise. Hierdoor is intensieve samenwerking mogelijk en dat komt ten goede van de patiënt.
  • Artsen werken aan een bescheiden loon. Ze krijgen een normaal werknemersloon en worden niet betaald per patiënt.
  • Doet aan maatschappelijke projecten om de gezondheid van de patiënten te verbeteren. Dit kan gaan over gezondheidsvoorlichting en opvoeding, maar ook over sociale actie voeren voor betere leef- en werkomstandigheden.

Red de Sociale Geneeskunde

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input


Invalid Input