Posts

jan de schrijver

2018-05-30 21:39:42
Maggie,
de lagere drempel om een arts te raadplegen, perfecte opvolging ( ook door vervangende arts, ze praten met elkaar) Deze artsen werken doorgaans voor minder als een DOORSNEE ARTS! Denk na over basisrechten en behoeften ! Hopelijk kom je zelf ooit aankloppen, en dan zal je (indien cognitief in orde?) inzien dat je politieke rommel en zakkenvullerij je zuur kan opbreken.

Lizzy Stabel

2018-05-11 21:19:51
Beste mevrouw de Block,
Ik begrijp niet waarom u nogmaals een aanval doet op een instelling die enkel maar goed werk doet. U gaat o.a. prat op het zoveel mogelijk vermijden en afbouwen van slaap -en kalmeermiddelen. En dat is ook een super initiatief, maar met behulp van huisartsen in het algemeen gaat dit nooit lukken.
Deze centra zoeken oa naar de oorzaak van slecht slapen. Dat doen huisartsen niet. Uit eigen ervaring weet ik dat mijn huisarts zomaar slaapmiddelen voorschrijft, waar je jarenlang niet meer vanaf geraakt. 'krijg ik nog een voorschriftje mijnheer de doktoor'. ' natuurlijk geen probleem' . De artsen van de sociale geneeskunde kijken verder dan dit, ze nemen tenminste de tijd om alles voor je uit te zoeken/begeleiden/oorzaken te zoeken bij de patiënt. Omdat het patiënten niets kost, is de drempel om over dergelijke dingen te praten ook lager.

minne van tornhaut

2018-03-15 15:39:07
Beste mevrouw de Minister,
Moest geneeskunde van het volk niet bestaan, dan zou het nu opgestart moeten worden.
Voor mensen met een inkomen van rond de € 1000 is normale geneeskunde onbetaalbaar. En zo zijn er veel Belgen. U zou persoonlijk eens moeten komen kijken in een groepspraktijk.
U zou versteld staan. Doen.
Met vriendelijke groeten


Joris De Winter

2018-03-14 15:13:02
Gezondheidszorg is een universeel recht en géén platte commercie voor wie geld heeft en die eraan kunnen verdienen!
Eérst de mensen, niet de winst.

Frédéric Iterbeke

2018-03-01 22:32:50
Behoud de bestaande wijkgezondheidscentra en breid ze uit. Ze leveren broodnodige gezondheidszorg aan de maatschappelijk kwetsbaarste mensen. Voer een inclusief toekomstgericht gezondheidsbeleid in plaats van segregatie in de hand te werken.

Peter Bogaerts

2018-03-01 16:18:32
Nu je langs alle kanten ongelijk hebt gekregen ga je toch nog eens goed bekijken of die wijkgezondheidscentra geen geld te veel hebben. De tophonoraria in de prestatiegeneeskunde worden waarschijnlijk allemaal 'prima' besteed (villa's, dure wagens, zwembaden, ...), maar het geld dat wijkgezondheidscentra stoppen in sociaal en politiek werk: hola, daar moet zo snel mogelijk de hakbijl in. Schaamteloos.

Antoon Esch

2018-02-08 11:35:16
Zéér voornaam deze eerstelijnsgeneeskunde voor de sociaal achtergestelde mensen . Indien deze er niet zou zijn zouden een hoog percentage van deze mensen hun doktersbezoek uitstellen en zouden deze mensen meer aan de sociale zekerheid kosten dan wanneer ze bij de eerste symptomen van ziekte op doktersvisite kunnen gaan .

Ann David

2018-02-07 13:36:52
Mevrouw
mensen zijn toch belangrijker dan geld? Waarom moeten rijke aandeelhouders nog rijker worden, ten koste van gezondheid voor iedereen? Sociale geneeskunde, sociale zekerheid, dat is wat we nodig hebben. Er is genoeg voor iedereen, alleen de politieke wil ontbreekt, niet de middelen.
Groeten

Joke Dirckx

2018-02-06 20:21:08
Beste Maggie, Hou je beter bezig met belangrijkere dingen dan iets af te schaffen dat zijn verdiensten bewezen heeft. Dank je wel.

Hilda Wouters

2018-02-04 19:43:38
wijkgezondheidscentra zijn een essentieel onderdeel van de sociale geneeskunde en levensbelangrijk voor sociaal en financieel zwakkeren in onze samenleving

Magda Janssens

2018-02-03 12:59:31
Onlangs kreeg ik zonder waarschuwing mijn uitkering van de cm niet. Reden: er moet elk jaar een formulier ingevuld worden waar en bij wie je vrijwilligerswerk doet!
Ik stop hierbij met vrijwilligerswerk. Ik ben al ontslagen op mijn werk ( ben verpleegkundige) om medische redenen , omdat er geen aangepast werk voor me was. De zoektocht om nog iets te betekenen voor de maatschappij geef ik hierbij op .Kalmeer en slaappillen worden duurder, want gezond leven lost alles op?
Gezondheid is het fysisch, psychisch en sociaal evenwicht. Dit wordt me op allerlei vlakken onmogelijk gemaakt.
Maak geneeskunde vooral duurder, mensen zullen nog meer een einde aan hun leven maken en de sterken zullen alsnog zegevieren! Ik ben oprecht kwaad om deze Trump-ideologie!

Joris De Winter

2018-02-03 12:21:50
Gezondheidszorg is een internationaal mensenrecht! Geen liberale melkkoe om de sociale zekerheid te ondergraven en financieel profijt te genereren voor de multinationale farmaceutische industrie!

ROSITA DEWITTE

2018-02-03 09:22:32
Maggie het is hoog tijd dat dat je inziet dat niet de eerstelijnsgezondheidszorg de grote slokop is, maar de specialisten die hoge erelonen vragen om medische toestellen te financieren en medicamenten voorschrijven om de farma-industrie te steunen!

Diane Janssen

2018-02-02 22:51:14
Mevrouw Maggie De Block,
Allerlei studies wijzen uit dat al maar meer Belgische burgers hun gezondheidszorg uitstellen omwille van onbetaalbaar. In plaats van de eerstelijnsgezondheidszorg aan te moedigen en meer middelen, geld, te geven, stelt u alles in het werk om juist deze wijkgezondheidscentra te fnuiken door minder middelen te geven. Als minister van Volksgezondheid zou u in dienst moeten staan van alle Belgische burgers en uw bevoegdheid ter harte nemen om gezondheidszorg voor iedereen betaalbaar te maken, wat een mensenrecht is.
In plaats van te stemmen voor de aankoop van gevechtsvliegtuigen zou u, minister van Volksgezondheid, moeten eisen dat dit geld aan eerstelijnsgezondheidszorg en betaalbare gezondheidszorg gespendeerd wordt.
In een vorig leven als dokter heeft u een eed afgelegd, wat betekent deze voor u als minister van Volksgezondheid?

Chris S

2018-02-02 20:14:32
Forfaitaire geneeskunde moet gestimuleerd worden, zodat elke patiënt de mogelijkheid heeft om voor deze zorg te kiezen.

Mathieu Meulen

2018-02-02 19:07:13
U zou feitelijk "geneeskunde voor het volk" moeten stimuleren in plaats van te besparen. Dat is toch uw opdracht als minister van Volksgezondheid

Michel Deurwaerder

2018-02-02 17:41:24
Maggy, bij ontvangst van uw diploma dokterseed "Ik zweer/beloof dat ik de geneeskunst zo goed als ik kan zal uitoefenen ten dienste van mijn medemens. Ik zal zorgen voor zieken, gezondheid bevorderen en lijden verlichten". En NIET ten dienste van kapitaal en de farmaceutische industrie.

Jos Beckers

2018-02-02 17:38:40
Stop je besparing op de sociale geneeskunde!

Erik Van Campe

2018-02-02 15:58:35
Er zijn meer en meer mensen die uitgeschakeld worden in onze maatschappij. Mensen die het heel moeilijk hebben en ook noden hebben, want meestal zijn deze zwakke mensen ook lichamelijk heel kwetsbaar. Wij als mensen dienen blijvend zorg te besteden aan deze wezens en hen de kracht te geven om hun troosteloos bestaan op te fleuren. Diegenen die dit niet inzien, zijn blind en hebben hun hart afgesloten voor het leven. Hopelijk kan er uit het budget van geneeskunde meer geld komen om die steun te beleven. Met dank.

Jean Festraets

2018-02-02 14:54:18
Beste,
Waarom zijn betere prijzen voor geneesmiddelen voor jou zo belangrijk?
Voor voltijds werkende mensen die maar €1200 netto per maand krijgen waarvan €600 of meer huishuur af moet, hebben maar €600,00 per maand over om te kunnen investeren en is in zeer veel gevallen te weinig om geld over te hebben om medicatie te kunnen betalen. Daarom is het kiwimodel veel goedkoper en soms nog betaalbaar, wat de gezondheid ten goede kan komen. Met vriendelijke groeten: Jean.

Pagina 1 van 13